• สามารถใช้บัตรเงินสดนี้ได้ที่ร้าน กันเอง แอท เพียร์ เท่านั้น
  Cashvoucher is applicable at Kan Eang @Pier only.
 • ไม่สามารถแลกมูลค่าจากบัตรเป็นเงินสดได้
  Not exchangeable for cash.
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการซื้อกลับไปทานที่บ้าน และบริการเดลิเวอรี่
  Invalid for take away and delivery service.
 • สามารถใช้บัตรเงินสด “1” ใบ ต่อ “1” โต๊ะ ต่อ “1” ครั้ง เท่านั้น (ไม่สามารถแยกโต๊ะเพื่อใช้บัตรเงินสดมากกว่า “1” ใบ ต่อครั้งได้)
  Only 1 (one) cash voucher is applicable per 1(one) table / combined usage of cash voucher is not allowed.
 • สามารถใช้บัตรเงินสด “1” ใบ ต่อ “1” บิล ต่อ “1” ครั้ง เท่านั้น (ไม่สามารถแยกบิลเพื่อใช้บัตรเงินสดมากกว่า “1” ใบ ต่อครั้งได้)
  No splitting of bills
 • เมื่อบัตรเงินสดนี้ถูกนำมาใช้ ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้รับทราบเงื่อนไขการใช้งานบัตรนี้แล้ว
  Before presenting cash voucher to the restaurant service team, the cash voucher holder is assumed to read and understand the cash voucher terms and conditions clearly.
 • ทางร้าน กันเอง แอท เพียร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  The management of [email protected] reserves the right to amend or vary the terms and conditions without prior notice.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox